Warunki uczestnictwa w Lubuskim Wawrzynie Naukowym:

•    Publikacja musi być wydana w roku, do którego odnosi się Konkurs.

•    Publikacja musi zawierać tematykę regionalną dotyczącą Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

•    Zgłaszana publikacja musi posiadać własny nr ISBN.

•    Nieodpłatne dostarczenie 3 egzemplarzy książki do:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat)

65-077 Zielona Góra

•    Publikacja musi posiadać pełen warsztat naukowy: przypisy, bibliografię oraz recenzję. Publikacje nie posiadające któregoś z wymienionych elementów, mogą zostać nagrodzone dyplomem jako popularnonaukowe.

•    Praca nie może być wydana w pozycji zbiorowej (pod redakcją), nie może być kolejnym wydaniem opublikowanej wcześniej książki, ani edycją źródeł.

•    Wypełnienie i dostarczenie wraz ze zgłoszonymi pracami deklaracji.

 

Regulamin Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2017

Design by FxDesign specjalista seo