Nagroda:

Dariusz A. Rymar, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982, wydawca: Region Gorzów Wielkopolski NSZZ „Solidarność", Gorzów Wlkp. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacje:

Andrzej Toczewski, Bitwa o Odrę w 1945 roku, wydawca: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2010.

Marceli Tureczek, Zabytkowe dzwony na Ziemi Lubuskiej. Dokumentacja, ochrona, badania, wydawca: Arcanum, Zielona Góra 2010.

Dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową:

Tomasz Czyżniewski, Zielona Góra przełomu wieków XIX/XX, wydawca: „Księży Młyn", Łódź 2010.

 

Design by FxDesign specjalista seo