Nagroda:

Edward Rymar, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535), wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacje:

Marceli Tureczek, Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.

Jolanta Skierska, Ludność Zielonej Góry w latach 1652-1766 w świetle ksiąg metrykalnych, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.

Nagroda Rektora PWSZ w Sulechowie dla najlepszej książki popularnonaukowej:

Ks. Dariusza Gronowskiego, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, wydawca: Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. ; Zielona Góra 2015.

Dyplom za walory edytorskie:

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Marcelego Tureczka, Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, Zielona Góra 2015.

 

Design by FxDesign specjalista seo