Nagroda:

Czesław Osękowski, Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacje:

Rafał Reczek, Pielgrzymowanie w PRL na przykładzie pieszych pielgrzymek Duszpasterstwa Rolników Diecezji Gorzowskiej z Klenicy do Częstochowy w latach 1984-1989, wydawca: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, Poznań 2016.

Kamil Wasilkiewicz, Templariusze i joannici w biskupstwie lubuskim (XIII-XVI w.), wydawca: Wydawnictwo Naukowe Contact / ABC (Poznań), Gniezno 2016.

Nagroda Rektora PWSZ w Sulechowie za najlepszą książkę popularnonaukową:

Przemysław Karwowski, Od likierów do Luksusowej. Historia i leksykon produktów Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych w Zielonej Górze, wydawca: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”, Zielona Góra 2016.

Nominacje do Nagrody Rektora PWSZ w Sulechowie za najlepszą książkę popularnonaukową:

Krzysztof Chmielnik, 121 lat z prądem. Czyli z dziejów elektroenergetyki lubuskiej, wydawca: Komitet Organizacyjny XIII konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”, Sulechów 2016.

Mirosław Kasztel, Żagań oraz ziemie Księstwa Żagańskiego w czasach Piastów i Sasów 1202-1549. Kalendarium, wydawca: Oficyna Wydawnicza „Dekorgraf”, Żagań 2016.

Dyplom za walory edytorskie:

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Radosława Domke, Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, Zielona Góra 2016.

 

Design by FxDesign specjalista seo