Nagrody:

- w dziedzinie poezji:

Czesław Sobkowiak, Wybór wierszy, wydawca: "Miniatura", Kraków 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - w dziedzinie prozy:

 Michał Kaziów, Piętna miłości [opowiadania], wydawca: "Pro Libris", Zielona Góra 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacje:

Maria Jolanta Fraszewska, Wio w snach [poezje], wydawca:"AND", Zielona Góra 1996

Michał Kaziów, Piętna miłości [opowiadania], wydawca: "Pro Libris", Zielona Góra 1996

Ewa Pietrusiak, Tak cię rozpoznam spośród [poezje], wydawca: "AND", Zielona Góra 1996

Alfred Siatecki, Drugie przykazanie miłości [opowiadania], wydawca: "Pro Libris", Zielona Góra 1996

Czesław Sobkowiak, Wybór wierszy, wydawca: "Miniatura", Kraków 1996

Wojciech Śmigielski, Wiersze wybrane, wydawca: "Miniatura", Kraków 1996

Maciej Zdziarski, Nie dbam czy ktoś zgadnie dlaczego tak robię [poezje], wydawca: "AND", Zielona Góra 1996

 

Design by FxDesign specjalista seo