Nagrody:

- w dziedzinie poezji:

Kazimierz Furman, Odmienne stany obecności, wydawca: Fundacja Kresowa "Polonia", Gorzów Wlkp. 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - w dziedzinie prozy:

Jan Kurowicki, Igraszki ze świętym spokojem. Eseje i czytanki, wydawca: "AND",  Zielona Góra 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacje:

Henryk Ankiewicz [Andabata], Zielona noc [felietony], wydawca: [Regionalne Centrum Animacji Kultury], Zielona Góra 1998    

Kazimierz Furman, Odmienne stany obecności [poezje], wydawca: Fundacja Kresowa "Polonia", Gorzów Wlkp. 1998

Romuald Marek Jabłoński, Z sercem w obłokach [poezja], wydawca: "AND", Zielona Góra ; Wrocław 1998

Zygmunt Kowalczuk, Dwa nieba [poezje], wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 1998

Jan Kurowicki, Igraszki ze świętym spokojem. Eseje i czytanki, wydawca: "AND", Zielona Góra 1998

Stefan Wachnowski, Okruchy pamięci [wspomnienia], wydawca: "Tenez", Gorzów Wlkp. ; Zielona Góra 1998

 

Design by FxDesign specjalista seo