Nagrody:

- w dziedzinie poezji:

Zygmunt Kowalczuk, Po tamtej stronie księżyca, wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w dziedzinie prozy:

Władysław Wilk, Dziennik snajpera, wydawca: W. Wilk, Zielona Góra 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacje:

Henryk Ankiewicz [Andabata], Szachy w Łagowie [felietony], wydawca: H. Ankiewicz & J.S. Antosz, Zielona Góra 1999    

Zygmunt Kowalczuk, Po tamtej stronie księżyca [poezje], wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 1999

Czesław Sobkowiak, Postać w bieli [poezje], wydawca: Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999

Marcin Szrama, Wczoraj mówiłem inaczej [poezje], wydawca: "AND", Zielona Góra ; Wrocław1999   

Władysław Wilk, Dziennik snajpera, wydawca: W. Wilk, Zielona Góra 1999

 

Design by FxDesign specjalista seo