Autor: Robert Rudiak

 Tytuł: Ruch literacki na Środkowym Nadodrzu w XX i XXI wieku

 Miejsce wydania: Zielona Góra

 Wydawca: Związek Literatów Polskich w Zielonej Górze

 Rok: 2019

 

 

 

 

 

Design by FxDesign specjalista seo