Autor: Dorota Angutek / Artur Kinal / Jerzy Leszkowicz-Baczyński / Magdalena Pokrzyńska / Agnieszka Urbaniak

 Tytuł: Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry : studia i szkice społeczno-kulturowe

 Miejsce wydania: Bydgoszcz

 Wydawca: Epigram

 Rok: 2019

 

 

 

 

 

Design by FxDesign specjalista seo