Reportaże radiowe:

1. Zanim pójdę spać, muszę pochować wszystkie noże, <Radio Zachód>, 16.04.2019.

2. Jerzy Witold Solecki - powstaniec warszawski, <Radio Zachód>, 29.07.2019.

3. Umarli, a mimo to żyją... w pamięci, <Radio Zachód>, 3.11.2019.

4. Józef Mazur - więzień stalinowski, <Radio Zachód>, 17.11.2019.


 

Design by FxDesign specjalista seo