Nagroda:

Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018

 

 

Nominacje:

Kamila Gieba, Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu, wydawca: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2018

Ryszard Piotr Kozłowski, Mennictwo wschowskie, wydawca: Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Karola Beyera, Warszawa 2018

 

Nagroda Rektora UAM w Poznaniu. Najlepsza książka popularnonaukowa:

Lech Dominik, Waldemara Kućki spacer po Gorzowie (lata 60. i 70.), wydawca: Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2018

 

Dyplom za walory edytorskie:

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku za edycję książki Jana J. Maćkowskiego, Orkiestry dęte w tradycji kulturowej Drezdenka 1948-2018, Drezdenko 2018

 

Organizatorzy przyznali także:

Dyplom honorowy za osiągnięcia naukowe w zakresie Literatury, Teorii Literatury i Krytyki Literackiej dla prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak

 

Design by FxDesign specjalista seo