16. Lubuski Wawrzyn Naukowy

Dariusz Aleksander Rymar„Przegrałem jak żołnierz”. Zdzisław Morawski (6 IX 1926-28 X 1992) – biografia polityczna, Gorzów Wielkopolski 2020 (Wydawca: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Nominacje

Bohdan Halczak, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach 1950-1956 jako przykład funkcjonowania organu administracji terenowej w czasach stalinizmu, Zielona Góra 2020 (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Dorota Szaban, Beata Trzop, Zapiski Lubuszan „z czasów zarazy” 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka, Warszawa 2020 (Dom Wydawniczy ELIPSA)

 

Nagroda Rektora UAM w Poznaniu Najlepsza książka popularnonaukowa 2020

Krzysztof Gajda, Paweł Czechowski, Ryszard Orzechowski, Robert RektorAtlas rozmieszczenia motyli dziennych parków krajobrazowych województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra 2020 (Wydawca: Drukarnia LASER-GRAF)

Nominacje

Krystyna KamińskaWitold Andrzejewski. Aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (1960-1966), Gorzów Wielkopolski 2020 (Wydawcy: Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim)

Igor MyszkiewiczKrew Bachusa. Opowieści zielonogórskie, Zielona Góra 2020 (Wydawca: Stowarzyszenie FORUM ART)

 

Design by FxDesign specjalista seo