17. Lubuski Wawrzyn Naukowy

Przemysław Słowiński, W okowach niewoli. Polscy oficerowie w Oflagu II C Woldenberg podczas II wojny światowej, Gorzów Wielkopolski 2021 (Wydawca Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

 

 

Nominacje:

Leszek C. Belzyt, Zielona Góra około 1700 roku. Struktura ludności w świetle spisów podatkowych, Zielona Góra 2021 (Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Marek Biszczanik, Grünberg in Schlesien. Językowy obraz dziejów miasta w monografii Hugona Schmidta (1922) i jego źródłach. Studium filologiczne. Część I. O języku kronik i dokumentów do roku 1740, Zielona Góra 2021 (Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).

 

Kapituła 17. Lubuskiego Wawrzynu Naukowego przyznała Nagrodę Rektora UAM

w Poznaniu za Najlepszą książkę popularnonaukową 2021 - Srebrne pióro dla laureata

w tej kategorii ufundował Rektor UAM w Poznaniu. Najlepszą książką popularnonaukową 2021 zostaje:

Bartłomiej Gruszka, Atelier fotograficzne w dawnej Zielonej Górze (Grünberg in Schlesien), Zielona Góra 2021 (Wydawcy Fundacja Tłocznia w Zielone Górze, Fundacja Archeologiczna w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)

 

Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Naukowego postanowiła przyznać dyplom za walory edytorskie lubuskiemu wydawcy książki zgłoszonej do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2021:

Stowarzyszeniu Forum Art za książkę Igora Myszkiewicza Ilustrowana kronika Zielonej Góry.  The Illustrated Chronicle of Zielona Góra, Zielona Góra 2021

 

 

Laureatem Nagrody Czytelników zostaje:

Edward Jabłoński, Kulturalna Nowa Sól. Z dziejów zakładowych i miejskich domów kultury 1946-2010, Nowa Sól 2021 (Wydawca Muzeum Miejskie w Nowej Soli)

Design by FxDesign specjalista seo