Wiesław Zdanowicz, Komu zawdzięczamy - kim jesteśmy: biografie wybrane nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr 13 im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie 1945-2015, Świebodzin 2022 (Wydawca: Wydawnictwo MAjUS)

 

Daniel Koteluk, Ksiądz Ignacy Zoń (1915-1967). Droga orędownika niepodległości Polski do stalinowskiego więzienia, Zielona Góra 2022 (Wydawcy: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Zespół Szkół w Czerwieńsku)

 

Przemysław S. Karwowski, Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2022 (Wydawca: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa "Gloria Monte Verde")

 

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, "Pro Libris". Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne (2001-2021), Warszawa 2022 (Wydawca: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)

 

 

Anna Polak, Paweł Karp, Kościoły i ich wyposażenie na terenie miasta oraz gminy Żary. Przeszłość - teraźniejszość, Żary 2022 (Wydawca: Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach)

 

Dariusz A. Rymar, Nie ma wolności bez Solidarności. Demonstracja z 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim - geneza, przebieg i następstwa, Gorzów Wielkopolski 2022 (Wydawca: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

 

Karol Siemaszko, Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950, Bydgoszcz 2022 (Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 

Aleksandra Mrówka Łobodzińska, One szły do maja. Historia najdłuższego marszu śmierci II wojny światowej / Sie marschierten bis Mai. Die Geschichte von dem Längsten Todesmarsch des Zweiten Weltkriegs, tłum. na język niemiecki Magdalena Wasilik-Chłodnicka, Zielona Góra 2022 (Wydawca: Stowarzyszenie Forum Art)

 

Zbigniew Czarnuch, Pochwała Lubniewki, Gorzów Wielkopolski 2022 (Wydawcy: Biblioteka Centrum Kultury w Lubniewicach, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim)

 

Matthias Lehmann, Willa Hansa Lehmanna w Gorzowie Wielkopolskim (Landsbergu), tłum. Sławomir Szenwald, Grzegorz Urbanek, Grażyna Kostkiewicz-Góska, Magdalena Matuszewska, Katarzyna Sanocka-Tureczek, Gorzów Wielkopolski 2022 (Wydawcy: Matthias Lehmann, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim)

 

Design by FxDesign specjalista seo