Przypominamy, że rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu Lubuskie Wawrzyny 2023. 
Jednocześnie informujemy, że książka (w kategoriach, których to dotyczy) rozumiana jest jako dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. 
Jeśli pierwsze wydanie utworu ukazało się w postaci e-booka (czyli elektronicznej wersji książki w przytoczonym rozumieniu tradycyjnym) i ta publikacja spełnia wszystkie wymogi regulaminowe, też może być zgłoszona do konkursu.
Należy ją wówczas dostarczyć na odpowiednim nośniku w liczbie egzemplarzy określonej w Regulaminie. 
Design by FxDesign specjalista seo