Szanowni Państwo, 
30 stycznia o godz. 12.00 w zakładce "Głosowanie czytelników" pojawi się link do formularza, poprzez który każdy będzie mógł oddać głos na wybraną przez siebie książkę plebiscycie w online „Nagroda Czytelników” edycja 2024.
Do konkursu dopuszczone zostaną tylko książki spełniające wymogi formalne określone w regulaminach „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2023”, „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2023” oraz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2023.
Konkurs rozpocznie się 30 stycznia 2024 roku, po zakończeniu przyjmowania książek do „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego” oraz „Lubuskiego Wawrzynu Naukowego”.
Podczas plebiscytu każdy czytelnik może oddać tylko jeden głos.
Zakończenie konkursu nastąpi 20 lutego 2024 roku.
 
 
 
 
 
 
Design by FxDesign specjalista seo