Nagroda:

Tomasz Andrzejewski, Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w XVI-XVII wieku, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacje:

Wojciech Eckert, Fortyfikacje nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX w., wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

Jarosław Kuczer, Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.

Edward Rymar, Klucz do ziem polskich czyli dzieje Ziemi Lubuskiej aż po jej utratę przez Piastów i ugruntowanie władzy margrabiów brandenburskich, wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2007.

 

Design by FxDesign specjalista seo