Dorota Szaban, Beata Trzop, Zapiski Lubuszan „z czasów zarazy” 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka, Warszawa 2020 (Dom Wydawniczy ELIPSA)

 

Bartosz Tietz, Franz Pfützenreiter i początki archeologii na Ziemi Wschowskiej, Wschowa 2020 (Wydawca Muzeum Ziemi Wschowskiej)

 

Radosław Domke, Jacek Szymala, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska w filmach polskich po 1945 roku, Zielona Góra - Wrocław - Kraków 2020 (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka)

 

Robert Rudiak, Parnas lubuski i okolice. Studia, szkice i eseje, Zielona Góra 2020 (Wydawca Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze)

 

Jolanta Adach, Paweł Czechowski, Agnieszka Gandecka, Grzegorz Gołembski, Potencjał turystyczny podregionu zielonogórskiego, Zielona Góra 2020 (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego)

 

Bohdan Halczak, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach 1950-1956 jako przykład funkcjonowania organu administracji terenowej w czasach stalinizmu, Zielona Góra 2020 (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego)

 

Jacek Kotuła, Nasze Lubuskie lekarskie portrety. Portrety lubuskich lekarzy na 100-lecie odzyskania niepodległości, Zielona Góra 2020 (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego)

 

Krzysztof Gajda, Paweł Czechowski, Ryszard Orzechowski, Robert Rektor, Atlas rozmieszczenia motyli dziennych parków krajobrazowych województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra 2020 (Wydawca Drukarnia LASER-GRAF)

 

Krystyna Kamińska, Witold Andrzejewski. Aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (1960-1966), Gorzów Wlkp. 2020 (Wydawcy: Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim)

 

Łukasz Budzyński, Kapitał społeczny byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w północnej części województwa lubuskiego, Gorzów Wlkp. 2020 (Wydawca Akademia im. Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski)

 

Dariusz Aleksander Rymar, Przegrałem jak żołnierz”. Zdzisław Morawski (6 IX 1926 - 28 X 1992) - biografia polityczna, Gorzów Wlkp. (Wydawca Akademia im. Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski)

 

  

Maciej Noskowicz, Grzegorz Potęga (współpraca), 20 lat lubuskiej koszykówki 2000-2020. 15 lat koszykówki w Żarach 2005-2020, Zielona Góra 2020 (Wydawca Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego)

 

Igor Myszkiewicz, Krew Bachusa. Opowieści zielonogórskie, Zielona Góra 2020 ( Wydawca Stowarzyszenie FORUM ART)

 

 

 Jarosław Strankowski, Impresje malarsko-historyczne, Świebodzin 2020 (Wydawca Muzeum Regionalne w Świebodzinie)

 

Halina Barań, Ptaki ojczystych wzgórz, (Agencja Wydawnicza ARGI s.c.,)

 

Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek, Wiedza, gust, kompetencje. Kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece (na przykładzie województwa lubuskiego), Warszawa 2020 (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)

 

Design by FxDesign specjalista seo