Autor: Jan J. Maćkowski

 Tytuł: Orkiestry dęte w tradycji kulturowej Drezdenka 1948-2018

 Miejsce wydania: Drezdenko

 Wydawca: Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

 Rok: 2018

 

 

 Autor: Robert Rudiak

 Tytuł: Baśnie, legendy i podania ziemi lubuskiej. Szkic monograficzny

 Miejsce wydania: Zielona Góra

 Wydawca: Związek Literatów Polskich w Zielonej Górze ; Polskie Towarzystwo Historyczne w Zielonej Górze

 Rok: 2018

 

 

 

 

 Autor: Lilla Młodzik

 Tytuł: Kultura współdziałania służby ochrony bezpieczeństwa publicznego na przykładzie funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

 Miejsce wydania: Zielona Góra

 Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

 Rok: 2018

 

 

 

 

 Autor: Szymon Kozica, Dariusz Chajewski

 Tytuł: Kresy

 Miejsce wydania: Zielona Góra

 Wydawca: Polska Press Grupa

 Rok: 2018

 

 

 

 

 Autor: Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak

 Tytuł: Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej

 Miejsce wydania: Zielona Góra

 Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

 Rok: 2018

 

 

 

 

 Autor: Przemysław Słowiński

 Tytuł: Historia - tradycja - współczesność. Dwadzieścia lat uczelni im. Jakuba z Paradyża

 Miejsce wydania: Gorzów Wielkopolski

 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża

 Rok: 2018

 

 

 

 

 Autor: Jan Mielżyński

 Tytuł: Wierni powstańczym tradycjom. XXV lat Lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Zielonej Górze

 Miejsce wydania: Zielona Góra

 Wydawca: Oddział Lubuski Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

 Rok: 2018

 

 

 

 Autor: Jerzy Czesław Przybecki, Tadeusz Kaźmierczak

 Tytuł: Znaki pamięci

 Miejsce wydania: Zielona Góra

 Wydawca: Oddział Lubuski Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

 Rok: 2018

 

 

 

 

 Autor: Tomasz Kałuski

 Tytuł: Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI-XIX wiek)

 Miejsce wydania: Świebodzin ; Zielona Góra

 Wydawca: Muzeum Regionalne w Świebodzinie

 Rok: 2018

 

 

 

 

 Autor: Kamila Gieba

 Tytuł: Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

 Miejsce wydania: Kraków

 Wydawca: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS

 Rok: 2018

 

 

 

 

 

 Autor: Marzenna Magda-Adamowicz

 Tytuł: Jakość dzieciństwa twórczych dzieci 7-9 letnich w perspektywie rodzinnej i lokalnej

 Miejsce wydania: Zielona Góra

 Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

 Rok: 2018

 

 

 

 

Design by FxDesign specjalista seo