Nagroda:

Anna Zielińska, Mowa pogranicza: studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, wydawca: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW), Warszawa 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda:

Przemysław Bartkowiak, Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989, wydawca: Pro Libris – Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda:

Daniel Koteluk, W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach 1945-1956, wydawca: „Eternum", Zielona Góra 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda:

Dariusz A. Rymar, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982, wydawca: Region Gorzów Wielkopolski NSZZ „Solidarność", Gorzów Wlkp. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda:

Wojciech Strzyżewski, Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI-XVIII wiek), wydawca: „DiG", Warszawa 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda:

Radosław Skrycki, Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku, wydawca „DiG", Warszawa 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design by FxDesign specjalista seo