Nagroda:

Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018

 

 

Nagroda:

Katarzyna Taborska, Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie, wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2017

 

Nagroda:

Czesław Osękowski, Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda:

Edward Rymar, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535), wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda:

Małgorzata Konopnicka, Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806), wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda:

Anna Zielińska, Mowa pogranicza: studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, wydawca: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW), Warszawa 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design by FxDesign specjalista seo