Warunki uczestnictwa w Lubuskim Wawrzynie Literackim:

•    Publikacja musi być wydana w roku, do którego odnosi się Konkurs.

•    Związek autora z województwem lubuskim (dawnym zielonogórskim i gorzowskim), polegający na urodzeniu, zamieszkaniu albo wydaniu książki w lubuskim wydawnictwie.

•    Zgłaszana publikacja musi posiadać własny nr ISBN.

•    Zgłaszana książka nie może stanowić tłumaczenia.

•    Nieodpłatne dostarczenie 3 egzemplarzy książki do:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat)

65-077 Zielona Góra

•    Praca nie może być wydana w pozycji zbiorowej (pod redakcją; wyboru dokonał; wybór i opracowanie; zebrał i opracował itp.) ani antologii.

•    Można zgłaszać wyłącznie utwór/utwory wcześniej niepublikowany/e w wydawnictwach zwartych.

•    Wypełnienie i dostarczenie wraz ze zgłoszonymi pracami deklaracji.

 

Regulamin Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2023

 

 

Warunki uczestnictwa w Lubuskim Wawrzynie Naukowym:

•    Publikacja musi być wydana w roku, do którego odnosi się Konkurs.

•    Publikacja musi zawierać tematykę regionalną dotyczącą Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.

•    Zgłaszana publikacja musi posiadać własny nr ISBN.

•    Nieodpłatne dostarczenie 3 egzemplarzy książki do:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat)

65-077 Zielona Góra

•    Publikacja musi posiadać pełen warsztat naukowy: przypisy, bibliografię oraz recenzję. Publikacje nieposiadające któregoś z wymienionych elementów mogą zostać nagrodzone

dyplomem jako popularnonaukowe.

•    Praca nie może być wydana w pozycji zbiorowej (pod redakcją), nie może być kolejnym wydaniem opublikowanej wcześniej książki ani edycją źródeł.

•    Wypełnienie i dostarczenie wraz ze zgłoszonymi pracami deklaracji.

 

Regulamin Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2023

 

Regulamin Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2023 

 

Plebiscyt online „Nagroda Czytelników” edycja 2024

 

 

Design by FxDesign specjalista seo