Gala Lubuskich Wawrzynów 2022 za nami... Już znamy laureatów wszystkich nagród! Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym oraz nominowanym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
 
29. Lubuski Wawrzyn Literacki:
- Proza:
Waldemar Szymczak, "Odwyk [z] dorosłości", Gorzów Wielkopolski 2022 (Wydawca: Waldemar Szymczak)
- Poezja:
Michał Banaszak, "Exit", Nowa Ruda 2022 (Wydawnictwo MaMiKo)
 
18. Lubuski Wawrzyn Naukowy:
Karol Siemaszko, "Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950", Bydgoszcz 2022 (Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
9. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski:
Zbigniew Borek za materiały opublikowane w tygodniku „Polityka”: „Niechęć do kwadratu”, „Witajcie w Nibylandii”, „Żaden pożytek z tego wirusa”, „Żrąca miłość” (Tygodnik Polityka 9.03-15.03.22).
 
Ponadto:
 
Dyplomy Honorowe za całokształt twórczości:
- Jerzy Gąsiorek
- Barbara Iskra-Kozińska
- Maria Szafran
 
Dyplom oraz nagroda Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za Debiut Literacki Srebrne Sokole Pióro:
Monika Dziuba vel Maurycy Dudek, "Przyzwoici ludzie", Nowa Ruda 2022 (Wydawca: MaMiKo)
 
Małe Srebrne Pióro za najlepszą książkę popularnonaukową ufundowaną przez Rektora UAM w Poznaniu:
Przemysław S. Karwowski, "Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej", Zielona Góra 2022 (Wydawca: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa "Gloria Monte Verde")
 
Dyplomy za walory edytorskie:
- „Zostań” autorstwa Jerzego Hajdugi, wydana w Poznaniu w 2022 r. przez wydawnictwo Tercja
- „Na skrzydłach. O ludziach, ptakach i radości życia” autorstwa Macieja Zdziarskiego (Wydawca: Wydawnictwo Znak Horyzont), Kraków 2022
- Kapituła LWN postanowiła przyznać dyplom za walory edytorskie lubuskiemu wydawcy książki zgłoszonej do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2022 Fundacji na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”, wydawcy książki autorstwa Przemysława S. Karwowskiego, "Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej", Zielona Góra 2022
 
Wyróżnienie oraz nagroda dla młodego dziennikarza do 35. roku życia:
Mateusz Pojnar
 
Kapituła 9. Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2022 postanowiła przyznać dyplom za całokształt twórczości, otrzymuje go:
Cezary Galek
 
Organizatorzy Lubuskich Wawrzynów 2022, na wniosek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, postanowili przyznać dyplom za całokształt twórczości panu Eugeniuszowi Kurzawie.
 
Nagroda czytelników:
Dariusz A. Rymar za książkę „Nie ma wolności bez Solidarności. Demonstracja z 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim - geneza, przebieg i następstwa”, Gorzów Wielkopolski 2022 (Wydawca: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) - 522 głosy.
 
 
 
 
Design by FxDesign specjalista seo