18. Lubuski Wawrzyn Naukowy:
 
Karol Siemaszko, "Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950", Bydgoszcz 2022 (Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
Nominacje:
  • Daniel KotelukKsiądz Ignacy Zoń (1915-1967). Droga orędownika niepodległości Polski do stalinowskiego więzienia
  • Dariusz A. RymarNie ma wolności bez Solidarności. Demonstracja z 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim – geneza, przebieg i następstwa

 

Małe Srebrne Pióro za najlepszą książkę popularnonaukową ufundowaną przez Rektora UAM w Poznaniu:
Przemysław S. Karwowski, "Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej", Zielona Góra 2022 (Wydawca: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa "Gloria Monte Verde")
 

Kapituła LWN postanowiła przyznać dyplom za walory edytorskie lubuskiemu wydawcy książki zgłoszonej do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2022 Fundacji na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”, wydawcy książki autorstwa Przemysława S. Karwowskiego, "Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej", Zielona Góra 2022

 

 

 

17. Lubuski Wawrzyn Naukowy

Przemysław Słowiński, W okowach niewoli. Polscy oficerowie w Oflagu II C Woldenberg podczas II wojny światowej, Gorzów Wielkopolski 2021 (Wydawca Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

 

 

Nominacje:

Leszek C. Belzyt, Zielona Góra około 1700 roku. Struktura ludności w świetle spisów podatkowych, Zielona Góra 2021 (Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Marek Biszczanik, Grünberg in Schlesien. Językowy obraz dziejów miasta w monografii Hugona Schmidta (1922) i jego źródłach. Studium filologiczne. Część I. O języku kronik i dokumentów do roku 1740, Zielona Góra 2021 (Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego).

 

Kapituła 17. Lubuskiego Wawrzynu Naukowego przyznała Nagrodę Rektora UAM

w Poznaniu za Najlepszą książkę popularnonaukową 2021 - Srebrne pióro dla laureata

w tej kategorii ufundował Rektor UAM w Poznaniu. Najlepszą książką popularnonaukową 2021 zostaje:

Bartłomiej Gruszka, Atelier fotograficzne w dawnej Zielonej Górze (Grünberg in Schlesien), Zielona Góra 2021 (Wydawcy Fundacja Tłocznia w Zielone Górze, Fundacja Archeologiczna w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)

 

Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Naukowego postanowiła przyznać dyplom za walory edytorskie lubuskiemu wydawcy książki zgłoszonej do Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2021:

Stowarzyszeniu Forum Art za książkę Igora Myszkiewicza Ilustrowana kronika Zielonej Góry.  The Illustrated Chronicle of Zielona Góra, Zielona Góra 2021

 

 

Laureatem Nagrody Czytelników zostaje:

Edward Jabłoński, Kulturalna Nowa Sól. Z dziejów zakładowych i miejskich domów kultury 1946-2010, Nowa Sól 2021 (Wydawca Muzeum Miejskie w Nowej Soli)

16. Lubuski Wawrzyn Naukowy

Dariusz Aleksander Rymar„Przegrałem jak żołnierz”. Zdzisław Morawski (6 IX 1926-28 X 1992) – biografia polityczna, Gorzów Wielkopolski 2020 (Wydawca: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Nominacje

Bohdan Halczak, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach 1950-1956 jako przykład funkcjonowania organu administracji terenowej w czasach stalinizmu, Zielona Góra 2020 (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Dorota Szaban, Beata Trzop, Zapiski Lubuszan „z czasów zarazy” 2020. Pandemia koronawirusa w społeczeństwie globalnego ryzyka, Warszawa 2020 (Dom Wydawniczy ELIPSA)

 

Nagroda Rektora UAM w Poznaniu Najlepsza książka popularnonaukowa 2020

Krzysztof Gajda, Paweł Czechowski, Ryszard Orzechowski, Robert RektorAtlas rozmieszczenia motyli dziennych parków krajobrazowych województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra 2020 (Wydawca: Drukarnia LASER-GRAF)

Nominacje

Krystyna KamińskaWitold Andrzejewski. Aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (1960-1966), Gorzów Wielkopolski 2020 (Wydawcy: Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim)

Igor MyszkiewiczKrew Bachusa. Opowieści zielonogórskie, Zielona Góra 2020 (Wydawca: Stowarzyszenie FORUM ART)

 

 

NAGRODA: 

Jacek Kotuła, W służbie św. Apolonii. Rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w latach 1945-1989, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2019.

 

 

Nagroda:

Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018

 

 

Nagroda:

Katarzyna Taborska, Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie, wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2017

 

Nagroda:

Czesław Osękowski, Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design by FxDesign specjalista seo