Warunki uczestnictwa w Lubuskim Wawrzynie Dziennikarskim:

•    Publikacje dziennikarskie muszą być opublikowane lub wyemitowane w roku, do którego odnosi się Konkurs.

•    Materiały muszą dotyczyć obszaru województwa lubuskiego.

•    Nieodpłatne dostarczenie 3 egzemplarzy 4 różnych publikacji do:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat)

65-077 Zielona Góra

•    Wypełnienie i dostarczenie wraz ze zgłoszonymi materiałami deklaracji.

 

Regulamin Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2017

Design by FxDesign specjalista seo